ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ: ਨਵੇ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਹੋਰ 5,000 ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਕਨੈਡਾ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 100,000 ਤੋ ਵੱਧ ਆਈਟੀਏ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ਨੇ 5,000 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ...
Menu
Social profiles