ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

rnip canada program ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚਿਨੋ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ (ਆਰ ਐਨ ਆਈ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ...
Menu
Social profiles