ਕੌਰਨੈਂਟਾਈਨ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਨੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ $ 2,000 ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ । How to book Canada hotel quarantine...
Menu
Social profiles